Meko Clinic

เมโกะคลินิก ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 โดย นพ. มานัต ชยาวิจิตรศิลป์ ตลอด 36 ปี เมโกะ คลินิกให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุด เนื่องจากผู้เข้ารับการศัลยกรรมความงามมากกว่า 1 แสนรายให้ความไว้วางใจเมโกะคลินิก ทีมแพทย์ของเราจึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน “Let Me in Thailand”

Meko Clinic Case Study Sphere Agency Work LogoMeko clinic logo - Mobile SEO: Make Your Website Mobile-Friendly.
Meko Clinic Case Study Sphere Agency Work BannerA mobile-friendly eye peeking through a leaf.

BACKGROUND

งดงามเข้าถึงง่าย ให้คุณค่าอย่างกลมกลืน

บริการ

ประสบการณ์ลูกค้า

โปรเจกต์เสร็จสิ้น

มีนาคม 2562

เมโกะคลินิก มอบหมายงานให้เราปรับปรุงอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ เพื่อความตั้งใจในการมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า เรามุ่งเน้นที่การนำรูปลักษณ์ของธรรมชาติที่งดงามมารวมเข้ากับเอกลักษณ์ของแบรนด์กลมกลืน พร้อมสะท้อนความบริสุทธิ์ของธรรมชาติของธุรกิจ แต่ยังเป็นมิตรต่อผู้บริโภคในเวลาเดียวกัน เชื่อว่าเราทุกคนต่างรู้มีภาพจำของคลินิกปลอดเชื้อที่ไม่ว่าจะมองอย่างไรก็มักจะพาความทรงจำที่ไม่พึงประสงค์ของการมาพบแพทย์กลับมาทุกครั้ง นั่นคือสิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ ทางแบรนด์ต้องการก้าวหน้าไปพร้อมยุคสมัย และแสดงภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และเหนือสิ่งอื่นใดคืออบอุ่นและน่าดึงดูดใจ

BRANDING

เล่าเรื่องใหม่ด้วยภาษาภาพ

เราได้ปรับภาพลักษณ์ให้แบรนด์มีชีวิตชีวา สดใหม่ และเข้าถึงง่าย ซึ่งสะท้อนกับกลุ่มเป้าหมายอายุน้อย เราหลีกเลี่ยงภาพจำของคลินิกและวิชาการที่ยุ่งยาก และมุ่งเน้นไปที่ความเข้าถึงง่าย คุณภาพ และคุณค่าของประสบการณ์การใช้งาน และความจริงใจของแบรนด์แทน และนั่นคือนิยามใหม่ของความงามที่ก้าวผ่านกำแพงทางการแพทย์ ภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์จะเป็นคนส่งต่อพลังและจิตวิญญาณนั้นต่อไป

Meko Clinic Case Study Sphere Agency WorkCreate a mobile-friendly logo for meko clinic.
Meko Clinic Case Study Sphere Agency WorkA color palette featuring shades of green, gray, and white for your mobile website.
Meko Clinic Case Study Sphere Agency WorkA collection of diverse typefaces featuring unique alphanumeric characters.
Meko Clinic Case Study Sphere Agency WorkA set of icons showing the different types of sex.
Meko Clinic Case Study Sphere Agency WorkA set of social media icons on a white background for Mobile SEO.
Meko Clinic Case Study Sphere Agency WorkA series of pictures of different women's faces showcased in a mobile-friendly format starting from 2023.
Meko Clinic Case Study Sphere Agency WorkA mobile-friendly brochure featuring a woman's face.
Meko Clinic Case Study Sphere Agency WorkMelo brochure design on a green background with Mobile SEO keywords.
Meko Clinic Case Study Sphere Agency WorkA woman's face on a green and white brochure.

WEBSITE

เชิดชูความงดงาม
ของวิทยาการทางการแพทย์

Meko Clinic เป็นเว็บไซต์ขนาดใหญ่ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย มีรายการบริการที่หลากหลายและเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์และปรับโครงสร้างการนำเสนอข้อมูลใหม่ เนื่องจากมีเนื้อหาจำนวนมาก เราจึงใช้รูปลักษณ์ที่ให้ความรู้สึกที่โปร่งสบายมากขึ้น โดยอาศัยการเว้นพื้นที่ว่าง วางข้อความต่าง ๆ ให้อ่านง่าย และการจัดลำดับชั้นของข้อมูลเป็นหลัก การสร้างโมดูลแปะวางทำให้เราสามารถสร้างความสอดคล้องในอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ และใช้ในการปรับปรุงการออกแบบหน้าอื่น ๆ ต่อไป

Meko Clinic Case Study Sphere Agency WorkMeko Clinic Case Study Sphere Agency WorkMeko Clinic Case Study Sphere Agency WorkA mobile-friendly laptop with a woman's face on it.A mobile-friendly website design for a beauty salon.A mobile-friendly website design for a women's clothing store.
Meko Clinic Case Study Sphere Agency WorkA mobile-friendly laptop featuring a woman's face.

RESULTS

ทลายกำแพงการสื่อสารทางเทคนิค

หลังจากเปิดตัวอัตลักษณ์และเว็บไซต์ใหม่ แบรนด์มีประสบการณ์ด้านนวัตกรรมที่เข้าถึงง่ายและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ด้วยความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้น Meko Clinic สามารถส่งต่อความเชี่ยวชาญและบริการอันเป็นเอกลักษณ์มาสู่ผู้ชมกลุ่มใหม่ทางสื่อออนไลน์