KOL คืออะไร? เลือกใช้ Key Opinion Leader ให้เหมาะกับแคมเปญ

A woman is utilizing a video camera while seated in front of a computer to select suitable Key Opinion Leaders (KOLs) for her campaign.A woman is utilizing a video camera while seated in front of a computer to select suitable Key Opinion Leaders (KOLs) for her campaign.

ในโลกของการตลาด การใช้ KOL เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคเป็นวิธีที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน เป็นแขนงหนึ่งของ Influencer Marketing และในเมืองไทยยุค 4.0 ที่เราอยู่กันนี้ บทบาทของพวกเขายิ่งทวีความสำคัญขึ้นไปอีก มาทำความรู้จักกับโลกของ Key Opinion Leader Marketing เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับแบรนด์ของคุณกันครับ

Kol คืออะไร? เลือกใช้ Key Opinion Leader ให้เหมาะกับแคมเปญ

Key Opinion Leader คืออะไร?

Key Opinion Leaders หรือ KOLs คือ คำจำกัดความของกลุ่มคนที่ที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อผู้บริโภค โดยอาจเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง มีผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และมักจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องต่าง ๆ พวกเขามีอิทธิพลที่จะโน้มน้าวใจผู้ติดตามให้เกิดไอเดียต่าง ๆ ดูความแตกต่างระหว่าง Influencer และ Key Opinion Leader ได้ในบทความนี้เลย

การตลาดที่ใช้ Key Opinion Leader เป็นการตลาดที่อาศัยบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อการโปรโมทหรือรีวิวสินค้าของแบรนด์ ซึ่งในยุคดิจิทัลที่ User-generated Content มีความสำคัญอย่างสูง กลุ่มคนเหล่ามีบทบาทอย่างมากในสังคมออนไลน์ เพราะการโปรโมทผ่าน Key Opinion Leader จะช่วยให้ผู้บริโภครู้จัก เกิด Brand Awareness และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการของแบรนด์ได้มากขึ้น คล้ายกับการตลาดแบบใช้คนมีชื่อเสียงมาช่วยการันตีคุณภาพนั่นเอง

Kol คืออะไร? เลือกใช้ Key Opinion Leader ให้เหมาะกับแคมเปญ

ข้อดีของการใช้ KOL

1. ช่วยในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

KOL จะช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ติดตามของคนคนนั้น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีความสนใจที่คล้ายคลึงกันในระดับหนึ่ง หากแบรนด์เลือกใช้สักคนในการโปรโมทสินค้าหรือบริการที่ตรงความสนใจของผู้ติดตามเหล่านี้ สินค้านั้นก็จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการโฆษณาแบบอื่น

2. ดึงดูด Engagement ได้ง่าย

การใช้ผู้ที่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวผู้ติดตาม จะช่วยให้สินค้าหรือบริการที่ได้รับการรีวิวได้รับความสนใจจนเกิดการมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น ผู้ติดตามอาจแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในโพสต์รีวิว เกิดการแชร์ต่อแล้วกระจายต่อเป็นวงกว้าง เป็นต้น

3. เลือกคนถูก ยิ่งน่าเชื่อถือ

หากบุคคลที่แบรนด์เลือกมาเป็นคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือความสนใจเฉพาะด้าน แล้วมาโปรโมทสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรง ก็จะยิ่งทำให้แบรนด์ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

Kol คืออะไร? เลือกใช้ Key Opinion Leader ให้เหมาะกับแคมเปญ

แนวทางการตลาดกับ Key Opinion Leader

1. เลือก KOL ที่มีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์

อย่างที่พูดไปแล้วว่าการเลือกคนที่มีความสนใจตรงกับแบรนด์ของเรา จะทำให้การรีวิวสินค้าหรือบริการของเราดูมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น เหมือนคนที่ได้ลองใช้จริงและมาบอกต่อผู้ติดตามของพวกเขา ช่วยให้โน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

2. รักษาตัวตนของ KOL

หากเลือกใครมาสักคนแล้ว ควรปล่อยให้เขาได้เป็นตัวของตัวเอง ไม่ควรกำหนดแนวทางการโปรโมทหรือแก้ไขคอนเทนต์ที่ไม่ใช่ตัวตนของคนคนนั้น เช่น ให้พูดอวยแบรนด์จนเกินพอดี เพราะจะดูไม่ธรรมชาติ คนดูรู้สึกไม่เชื่อ และขาดความน่าเชื่อถือไปในที่สุด

3. วางแผนคอนเทนต์ร่วมกับ KOL

แบรนด์ที่ต้องการใช้อินฟลูเอนเซอร์ควรวางแผนสร้างคอนเทนต์เพื่อให้การสื่อสารของพวกเขาสอดคล้องกับ Brand Identity และตรงตามจุดประสงค์ที่แบรนด์วางไว้ ทั้งหมดนี้เพื่อให้การใช้ KOL Marketing มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเอง

Kol คืออะไร? เลือกใช้ Key Opinion Leader ให้เหมาะกับแคมเปญ

คำถามที่พบบ่อย

Influencer คืออะไร

Influencer คือใครก็ได้ที่มียอด Followers หรือผู้ติดตามทาง Instagram, Facebook หรือ Social Media อื่น ๆ เป็นจำนวนหนึ่ง (มักจะมากกว่า 1,000 คนขึ้นไป) โดยทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ส่งต่อไปยังฐานผู้ติดตามที่เหนียวแน่นระดับหนึ่ง

KOLs คืออะไร?

Key Opinion Leader มีฐานผู้ติดตามเช่นเดียวกับ Influencer แต่ต่างกันตรงที่พวกเขามีฐานผู้ติดตามที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าปกติ

โดยมาก KOL มักปูทางไว้ให้แบรนด์ไว้แล้วระดับหนึ่ง โดยการสร้างกลุ่มผู้ชมที่เจาะจง เป็นประเภท Niche Audience ที่ติดตามคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนใคร และมักจะเกิดเป็น Community ที่สนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ

Influencer Marketing นับเป็นการตลาดแบบไหน?

โดยพื้นฐานแล้ว การตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์นั้นเป็นหนึ่งในหลายประเภทของ Social Media Marketing ที่ใช้การรับรองและการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์โดยอินฟลูเอนเซอร์ที่มีฐานแฟนคลับ

KOL Marketing มีข้อดีอย่างไร?

การทำการตลาดด้วย KOL นั้นอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้ติดตามของพวกเขา และคำแนะนำจากอินฟลูเอนเซอร์ทำหน้าที่เป็นรูปแบบหนึ่งของสิ่งการันตีต่อผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของแบรนด์ของคุณ

ทำไมต้องใช้ KOL?

KOL ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตรงจุด และยังช่วยเพิ่มโอกาสและสัดส่วนของคนที่อาจผันตัวมาเป็นลูกค้าของแบรนด์

การจับมือร่วมงานกับ KOL มักจะถูก เร็ว และมีประสิทธิภาพกว่ามากกว่าวิธีโฆษณาแบบดั้งเดิมอื่น ๆ แล้วถ้ามันดูเข้ากับแบรนด์ของคุณ ทำไมไม่ลองใช้ KOL Marketing ดูล่ะ?

เลือกใช้งานอย่างไรให้ได้ผลที่สุด?

กลุ่ม Key Opinion Leader เหล่านี้มักมีความรู้ความเข้าใจในเทรนด์ต่าง ๆ ในวงการของตน และรู้วิธีในการเข้าหากลุ่ม Niche ของพวกเขามากกว่าคนนอกวงการอย่างเรา ๆ พวกเขามักมีคำแนะนำในการเสริมเติมแต่งกลยุทธ์ทางการตลาดหรือสินค้าของแบรนด์คุณเพื่อเข้าถึงกลุ่มของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น บางครั้งการมีพวกเขาเป็นที่ปรึกษาเฉพาะทางเช่นนี้ก็เป็นวิธีที่ดีในการใช้งาน KOL ที่คุ้มค่าการลงทุนที่สุด

ต้องการตัวช่วยด้าน Influencer Marketing หรือเปล่า?

หากแบรนด์ของคุณต้องการคนมาช่วยวางแผนการใช้ Key Opnion Leader ให้ตรงกับจุดประสงค์ของแต่ละแคมเปญ ทีมงาน Sphere Agency พร้อมช่วยจัดการ Influencer Marketing ตั้งแต่ต้นจนจบ ถ้าอยากรู้ว่าบริการ Influencer Marketing ของเรา จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์ของคุณได้แค่ไหน ลองติดต่อมาคุยกัน

แชร์บทความนี้: 
โดย Yaya Adam วันที่ กุมภาพันธ์ 16, 2021

เกี่ยวกับเรา

Sphere Agency คือดิจิทัลเอเจนซี่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ช่วยให้แบรนด์สานความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น สร้างคุณค่าและความประทับใจกับกลุ่มลูกค้ายุคดิจิทัลที่เชื่อมต่อกันอย่างไม่หยุดนิ่ง เราให้บริการครบวงจรโดยแตกยอดจากอินไซต์ เพื่อหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณในโลกที่พร้อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

All our secret for free!

Joining this list will be your best decision ever. We send monthly emails with insights, stats, case-studies and hacks for getting more traffic and conversions.
Newsletter Subscription
X