Branding คืออะไร? รวม 10 ศัพท์ 'แบรนด์ดิ้ง' ที่คนทำธุรกิจควรรู้

A screen displaying vibrant colors suitable for clear Instagram photos and captivating 2023 stories.A screen displaying vibrant colors suitable for clear Instagram photos and captivating 2023 stories.

ยุคนี้ที่ Digital Marketing ทวีความสำคัญมากขึ้น ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของ Social Media แพลตฟอร์มต่างๆ หรือสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในไทยและทั่วโลก ที่ทำให้คนทำธุรกิจต้องปรับตัวอยู่เสมอ แต่มีแขนงหนึ่งที่แตกยอดจากการตลาดที่ยังคงความสำคัญมาตั้งแต่ยุคสื่อเก่าและไม่น้อยลงไปเลยในโลกปัจจุบัน นั่นคือการทำแบรนด์ดิ้ง (Branding) แต่จะว่าไปแล้ว Branding คือ อะไร?

หากใครยังไม่ค่อยรู้เรื่องการทำแบรนด์ดิ้ง วันนี้ Sphere รวม 10 ศัพท์ Branding ที่คนทำธุรกิจควรรู้ เพื่อให้เข้าใจคอนเซ็ปต์โดยรวมมาฝากครับ

Branding คืออะไร? รวม 10 ศัพท์ 'แบรนด์ดิ้ง' ที่คนทำธุรกิจควรรู้

1. Brand

ก่อนอื่นต้องรู้จักกับคำว่า แบรนด์ หรือตราสินค้าก่อน Brand แปลว่า ชุดลักษณะของสิ่งที่ทำให้ธุรกิจมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผู้อื่น ที่แสดงออกมาเป็นในเชิงสัญลักษณ์ ส่วนมากเวลาพูดถึงแบรนด์ จะพูดถึงชื่อ สโลแกน โลโก้ โทนต่างๆ เป็นต้น องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยแสดงให้เห็นตัวตนขององค์กรหรือสินค้านั้น บางครั้งหมายถึงประสบการณ์โดยรวมที่ได้รับเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ในฐานะลูกค้า ผู้ติดตามทาง Social Media หรือกระทั่งคนที่เดินผ่านไปมาในห้างสรรพสินค้า

Branding แบรนด์ดิ้ง คือ Sphere Agency

2. Branding

ต่อมา มารู้จักกับ แบรนด์ดิ้ง หรือ การสร้างแบรนด์ กันบ้าง Branding แปลว่า การสร้าง 'ภาพจำ' ของธุรกิจ ผ่านกระบวนการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้องค์ประกอบต่างๆ เข้ากับธุรกิจ จนองค์ประกอบเหล่านั้นสามารถเป็นตัวแทนขององค์กรหรือสินค้าของคุณได้ การสร้างแบรนด์ค่อนข้างมีความนามธรรม เพราะต้องเล่นกับความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ และมีความสำคัญในการสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจโดดเด่นขึ้นมาได้

Brand Identity บุคลิกของแบรนด์ Sphere Agency

3. Brand Identity

บุคลิกภาพของตราสินค้า หรือ Brand Personality คือ เปรียบเหมือนลักษณะทางกายภาพ ไปจนถึงนิสัยเหมือนกับของคนคนหนึ่ง ที่นำมาใช้เป็นภาพแทนของแบรนด์โดยองค์รวม มันคือความรู้สึกที่อยากให้ผู้รับสารเห็นแบรนด์ของเราและกลับบ้านไปพร้อมความรู้สึกนั้น Brand Identity ตัวอย่าง เช่นมักพูดถึงคุณค่าของแบรนด์ รูปแบบการสื่อสารสินค้าหรือบริการของธุรกิจเรา และสิ่งที่อยากให้ลูกค้ารู้สึกเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าหรือบริการของเรานั่นเอง

Positioning การวางตำแหน่ง Sphere Agency

4. Positioning

คือการกำหนดจุดยืนของแบรนด์ที่ทำให้โดดเด่นในหมู่มวลแบรนด์อื่นๆ มากมายภายใต้ตลาดเดียวกัน ลองตั้งคำถามกับตัวเองดูเล่นๆ ว่า "แบรนด์เราอยู่ตรงไหนถ้าเทียบกับสินค้าชนิดเดียวกันในตลาด?" หรือ "มีจุดขายอะไรที่ทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง?" พูดง่ายๆ คือหาจุดขายที่คนอื่นทำไม่ได้ หรือมีน้อยในตลาดเพื่อให้แบรนด์ของเราโดดเด่นนั่นเอง

Targeting การวางเป้าหมาย Sphere Agency

5. Targeting

การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เวลาที่เราทำธุรกิจ เราต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าสินค้าหรือบริการของเรานี้มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นใคร และต้องรู้จักพฤติกรรม ความต้องการ ความรู้สึก นิสัยใจคอ และ Lifestyle ของเขา หากสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้ละเอียดมากเท่าไหร่ ยิ่งง่ายต่อการสร้างแบรนด์เพื่อสื่อสารให้ตรงกับความต้องการของคนเหล่านั้น

Tagline แท็กไลน์ สโลแกน Sphere Agency

6. Tagline

แท็กไลน์ พูดง่ายๆ คือสโลแกนของแบรนด์นั่นเอง แท็กไลน์คือประโยคที่สั้น กระชับ และสามารถรวม Brand Identity ตัวอย่าง พร้อมสื่อสารออกไปสู่กลุ่มเป้าหมาย จนสามารถสร้างความน่าจดจำ และชูเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ได้อย่างโดดเด่น แท็กไลน์ที่ดีจะทำให้คนจดจำแบรนด์ได้แม้ไม่ต้องเอ่ยชื่อ รวมถึงสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกที่ตั้งใจให้คนได้รับเมื่อได้เห็นหรือได้ยินแท็กไลน์ของแบรนด์เราตามที่ต้องการได้

Brand Awareness การรับรู้แบรนด์ Sphere Agency

7. Brand Awareness

Brand Awareness คือ การรับรู้ตราสินค้า หมายถึงความคุ้นเคยของผู้บริโภคโดยทั่วไปต่อแบรนด์ของเรา ยิ่งมี Awareness มาก ก็สามารถถือได้ว่าแบรนด์กำลังเป็นที่นิยม หรือ 'บูม' ขึ้นมาในเวลาอันสั้น สิ่งนี้มีความสำคัญมาก เพราะผู้บริโภคไม่สามารถพิจารณาเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์ได้ หากไม่เคยรับรู้ถึงแบรนด์นั้นมาก่อน แบรนด์ดิ้งที่ดี จะทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก

Brand Recognition การรับรู้แบรนด์ Sphere Agency

8. Brand Recognition

ภาษาไทยเรียกการรับรู้ตราสินค้าแบบมีสิ่งกระตุ้น Brand Recognition คือ การที่ผู้บริโภคหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสามารถจดจำและระลึกถึงแบรนด์ของเราได้โดยไม่ต้องระบุชื่อ แม้จะเห็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของโลโก้ แท็กไลน์ จิงเกิล แพคเกจจิ้ง หรือภาพจากโฆษณา คอนเซ็ปต์นี้อยู่คู่กับ 'Brand Recall' ซึ่งหมายถึงการที่ผู้บริโภคระบึกถึงแบรนด์ได้แม้ไม่มีอะไรมาระบุ ไมว่าจะในรูปแบบภาพหรือเสียง แบรนด์ดิ้งที่ดีจะทำให้แบรนด์อยู่ที่ Top-of-mind หรือคือเป็นชื่อแรกที่นึกออกเมื่อคิดถึงธุรกิจต่างๆ ในตลาดเดียวกันนั่นเอง

Brand Extension การต่อยอดแบรนด์ Sphere Agency

9. Brand Extension

การต่อยอดตราสินค้า คือการที่ธุรกิจขยายและแตกแบรนด์ไปทำสินค้าและบริการใหม่ หรือเอื้อมไปแตะธุรกิจหรือตลาดที่ไม่เคยไปมาก่อน ลองนึกว่าวันหนึ่ง Sphere ไปทำเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออสังหาริมทรัพย์ในนาม Sphere นั่นคือการต่อยอดแบรนด์ คอนเซ็ปต์นี้ช่วยให้องค์กรสร้าง Brand Awareness และขับเคลื่อนยอดขายในธุรกิจเดิมได้มากยิ่งขึ้น

Brand Valuation การตีมูลค่าแบรนด์ Sphere Agency

10. Brand Valuation

การตีมูลค่าแบรนด์ หรือ Brand Value คือ การตีความมูลค่าทางธุรกิจของแบรนด์โดยอิงจากการรับรู้ การจดจำ ทัศนคติ และความเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ คอนเซ็ปต์นี้ทำงานร่วมกันกับ Brand Equity หรือคุณค่าของตราสินค้า เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อคุณสมบัติของสินค้า และชื่นชอบตราสินค้านั้น การมีแบรนด์ดิ้งที่แข็งแกร่งนั้นจะยิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทในอนาคต

สรุป

สรุปคร่าวๆ Branding คือ การสร้าง ออกแบบ และจำกัดความภาพลักษณ์ของสินค้าหรือองค์กรของเรา เพื่อสื่อสารออกไปสู่สายตาของผู้บริโภคผ่าน Digital Content แพคเกจจิ้งสินค้า หรือ Company Business Email และอีกมากมาย ซึ่ง Branding marketing ในยุคดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ และเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความต่างของตัวเองให้โดดเด่นออกมาจากสินค้าอื่น ๆ รวมถึงคู่แข่งด้วย 

คำถามที่พบบ่อย

แบรนด์ 3 ประเภท มีอะไรบ้าง?

  • Corporation หรือ Company Brand
  • Product Brand
  • Personal Brand

คนคนหนึ่งสามารถเป็นแบรนด์ได้ไหม?

แม้ว่าจะไม่ได้มีออฟฟิศใหญ่โตพร้อมพนักงานหลักร้อย ทุกคนก็สามารถเป็นแบรนด์ได้ ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงในการสร้าง Personal Branding สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดภาพสำหรับบุคคลหนึ่งคนเพื่อสร้างแบรนด์ที่ชัดเจนให้ตัวเอง

ทำไมต้องทำ Personal Branding?

หากคุณไม่สร้างแบรนด์ให้ตัวเอง คนอื่นก็จะตัดหน้าคุณไปก่อนได้ การสร้าง Personal Branding ของคุณจะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน และทำให้หน้าคุณยังสดใหม่ในวงการอยู่เสมอ

จุดประสงค์ของ Rebranding คืออะไร?

แบรนด์ของบริษัทคือคำสัญญาที่ให้ไว้กับผู้บริโภค การสร้างความไว้วางใจและสร้างความภักดีเป็นจุดประสงค์ของ Rebranding ในด้านการตลาด แบรนด์ของคุณช่วยให้ผู้ซื้อจดจำคุณได้ และยังสร้างเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจของคุณและทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่ง

ควร Rebrand เมื่อไร?

หากคุณกำลังจะควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการใหม่ นั่นคือถึงเวลาต้องเปลี่ยนตัวตนของแบรนด์คุณแล้ว การควบรวมกิจการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการรีแบรนด์ในระดับหนึ่ง แบรนด์ที่ได้มาควรเข้ากับสถาปัตยกรรมแบรนด์ของกิจการที่มีอยู่เดิม

มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนบ้างระหว่างการทำ Rebranding?

สิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ เครื่องหมายการค้าใหม่สำหรับชื่อแบรนด์ แท็กไลน์ใหม่และ/หรือชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ควรเป็นอันดับแรก คุณต้องจด URL ใหม่สำหรับเว็บไซต์ จากนั้นคุณควรวางแผนวิธีสื่อสารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้สาธารณะรับทราบ

ต้องการตัวช่วยทำแบรนด์ดิ้งให้ปังหรอ?

หากคุณต้องการสร้างแบรนด์ดิ้งให้เป็นที่จดจำ ทีมงาน Sphere Agency พร้อมร่วมมือเจียระไนให้แบรนด์ของคุณเป็นได้มากกว่าที่เคย เราคือผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านงาน Branding และ Rebranding ให้หลากหลายแบรนด์ ถ้าอยากรู้ว่าบริการแบรนด์ดิ้งของเราจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์ของคุณได้แค่ไหน ลองติดต่อมาคุยกัน

แชร์บทความนี้: 
โดย Yaya Adam วันที่ พฤศจิกายน 3, 2020

เกี่ยวกับเรา

Sphere Agency คือดิจิทัลเอเจนซี่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ช่วยให้แบรนด์สานความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น สร้างคุณค่าและความประทับใจกับกลุ่มลูกค้ายุคดิจิทัลที่เชื่อมต่อกันอย่างไม่หยุดนิ่ง เราให้บริการครบวงจรโดยแตกยอดจากอินไซต์ เพื่อหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณในโลกที่พร้อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

All our secret for free!

Joining this list will be your best decision ever. We send monthly emails with insights, stats, case-studies and hacks for getting more traffic and conversions.
Newsletter Subscription
X